OZ3EDR - EDR Struer afd.

Du er her: Forside

Forside

Velkommen til OZ3EDR

 

Klubaften:
Vi mødes i klubben tordag aften fra kl. 19:00 til sidste mand er gået, hvilket ofte er omkring 22.30. I lige uger kommer Skivefolket.


Der er oplysninger på denne side som ikke er opdateret i forhold til nye lokaler, det vil komme løbende!!


Vi er igang igen efter ferien :)

Der er som sædvanlig møde i klubben hver torsdag aften fra,      kl 19:00


Næste event er fielday den 3-4 september.
Det bliver som sædvanlig i Oddesund Nord (Regelbau 411)
HUSK! lige at give OZ5KR Kristian et praj, hvis du vil være med. Alle er velkomne, også personer uden radioamatørlicens.

 Opstart igen efter sommerferien er den:11-8-2022

Husk: Sommerudflugt den 9-7-2022 kl:10:00

 

 

Vi vælger at holde lukket i klubben i morgen pga. Sankt Hans aften.
Der vil være alm klubaften næste torsdag.
 
Sommerferien vil være fra Lørdag den 9/7 og frem til først i august, nærmere info senere
 
HUSK tilmelding til årets sommerudflugt den 9-7-2022, se tidligere udsendt mail

 Generalforsamling

 

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til ordinær generalforsamling
torsdag den 19-5-2022 kl 20:00

 

Som i jo sikkert husker alle, så var sidste generalforsamling, den i efteråret, en udsættelse fra sidste forår, pga. af Covid situationen.

 

Nu er vi imidlertid kommet tilbage til normale tider(næsten), så derfor vender OZ3EDR også tilbage til normale generalforsamlings tidspunkter.

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes jævnfør vedtægterne. ( vedtægterne kan findes på OZ3EDRs hjemmeside.

 

§6. Foreningens højste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år.

Dagsorden skal mindst omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt

 


FOREDRAG I KLUBBEN

 

den 7-4-2022 er der foredrag i klubben, OZ1BZJ, Michael Jensen kommer og fortæller om DMR, Digital Mobil Radio:
- Historien
- Teknikken bag DMR
- Hvordan bruges DMR
- Mulighederne med DMR
- Udstyr til DMR

 

Vi glæder os til dette og inviterer hermed alle radioamatører og andre der har lyst til at høre noget om emnet, til at møde op i lokalerne på Peter Bangsvej kl. 19:30
( du behøver ikke være medlem af klubben for at være med 😀)

 

 


 

 

Siden er sidst opdateret d. 22-02-2022 

  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login