OZ3EDR - EDR Struer afd.

Du er her: Velkommen til OZ3EDR

Velkommen til OZ3EDR

Klubaften:
Vi mødes i klubben tordag aften fra kl. 19:30 til sidste mand er gået, hvilket ofte er omkring 22.30. I lige uger kommer Skivefolket.

 

HUSK

Repeater nyt hver mandag kl:20.10 på Skive repeateren 145.750


HUSK GENERALFORSAMLINGEN D.26-5-2016
Se indkaldelsen og dagsorden længere nede på siden

Sommerudflugt.
Lørdag den 25-6-2016
I årgår sommerudflugten til Brunkulslejerene i Søby hvor der vil være en guided tur rundt på området. Herefter er der en kort køretur til Hampen sø, hvor kaffen kan nydes i det naturskønne område ved søen. Middagen er henlagt til Pårup kro.
Programmet:
Afgang fra Resen kl.9:30
Skivefolket samles op ved Hodsager(P pladsen til højre for rundkørslenpå Ikastvejen) kl.10:15
Guided rundtur i brunkulslejeren fra kl. 11:00 til kl. 13:00
Frokost i "Madpakkeskuret" kl. ca. 13:00 til kl: 14:00
Tur til Hampen sø med Kaffe kl. ca. 15:00
Her vil der være mulighed for at nyde den skønne natur på egen hånd inden vi fortsætter til Pårup kr hvor vi slutter med middagen. Vi ses


Vælgermøde.
Skive afdelingen OZ7SKV har inviteret til vælgermøde i klubbens lokaler i skive, mandag 25-5, kl. 19:30. Her vil det være muligt at møde nogle af de lokale vestjuyske kandidater til posterne i EDR. Det vil være muliget at få et bud på hvordan de ser på fremtidens EDR. Så er du i tvivl om hvor dit X skal sættes så møde op i skive til dette møde. se mere på afdellingens Hjemmeside.
Husk der er tilmelding til arangementet


Foredrag
Torsdag den12-5var OZ1LQO Søren forbi afdelingen med hans foredrag om SOTA.
Der var 15 fremmødte til foredraget, som Søren holdt på hans sædvanlige meget underholdende måde, tak til Søren for et godt foredrag. Et lille youtube klip som vser lidt om hvad SOTA er og går ud på kan du se her


VALG til EDR
Husk der skal være valg til både formandsposten, Hovedbestyrelsen samt til repræsentantskabet i EDR, her i maj mdr. i år. DIN STEMME ER VIGTIG
Der har ikke været så mange kandidater til de forskellige poster i mange år, så hvem du skal stemme på kan være en vanskelig opgave at finde ud af. Du skal dog huske at noget af det væsentlige er at dem der bliver valgt ind er nogen der vil samarbejdet's svære kunst, men også nogen som vil være med til at udvikle EDR, så vi fremadrettet kan få en hobbyforening som kan leve i mange år. Hvad jeg står for kan du se på dette link her kan du også se de øvrige kandidater som jeg tror vil være med til at ændre EDR til en inovativ hobby forening.

Hilsen din HB kandidat Carsten Kobborg


 Generalforsamling i OZ3EDR

Generalforsamling den 26.05.2016.

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 26. maj

2016, kl. 20:00 i klublokalerne på Resen Skole, Makholmvej 3,

Resenstad 7600 Struer.

                                           Dagsorden

                                          1. Velkomst ved formanden

                                          2. Valg af dirigent

                                          3. Formandsberetning

                                          4. Regnskab ved kassereren

                                          5. Indkomne forslag

                                          6. Valg af formand

                                          7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

                                          8. Valg af 2 revisorer

                                          9. Eventuelt
        Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 19.maj 2016.

 

Foredrag   

Torsdag den 12-05-2016 kl:20.00

  

 

Summits on the Air 

OZLQO Søren Kjærsgård kommer og fortæller. 

"Forestil dig følgende: Du er QRV på HF. Der er S0 støj, også på 80m. Du
kan høre ALT, hvad der rører sig på båndet. Du har en god antenne, perfekt
matched til frekvensen. Du sidder i den rigtige ende af pileuppen,
folk står i kø for at køre dig, selv med dine 'sølle' 5W (eller mindre) output.
Også DX stationer. Du har travlt, ja det er nærmest stressende, men
på den gode måde. Og så har du en fantastisk udsigt der, hvor du sidder.
Lyder det for godt til at være sandt?"
Dett er et lille citat fra dec. nr af OZ hvor søren har en artikkel i omkring dette emne.


Opstillings møde i Herning 

Søndag D- 13-03-2016 kl:13:00 i EDR hernings lokaler
Mødet er mest for dem der ikke har mulighed for at komme til det ordinære kredsmøde i Horsens Torsdag 17-03-2016 

Se invitationen her.


Debat forum på EDR.dk

Endelig er det lykkedes for EDR at få oprettet et debat forum under EDR hjemmeside. Links til forum

 

BREKAING NEWS

Ny Start Gruppen har besluttet at stille det til behandling på RM 2015 fremsatte forslag til vedtægtsændringer i bero.
Baggrunden herfor er følgende:
Det af RM 2015 nedsatte udvalg til indhentning af et juridisk responsum har ikke inden for en forventet og rimelig tidsramme foretaget sig noget. Dette har medført, at tidspunkter for forskellige aktiviteter ikke kan overholdes, hvilket vil medføre yderligere ændringer, når RM 2015 genoptages for at behandle forslaget.
EDR er på vej ind i forberedelserne til valget 2016. Derfor er det vigtigste for Ny Start Gruppen nu, at fokus flyttes og alle kræfter sættes ind på at få valgt en funktionsdygtig bestyrelse og et repræsentantskab, som ved samarbejde er i stand til at sætte dagsordenen for foreningens fremtidige drift og udvikling.
På vegne af Ny Start Gruppen

 


10 meter contest
Det er lykkedes for OZ3EDR at få en flot 3 plad i contesten


Amatørtræf 2016 Vildsund
Tradisionen tro er der "Vildsund marked" Den 27-02-2016 Kl.10:00  Se info her


Bedre sent end aldrig

Det må vist være overskriften for billed galleriet fra 2015 sommerudflugt. Billeder er nu tilgængelige i gallery mappen. 


 

 Silent Key:
Det er med sorg vi har erfaret, at OZ4PY Roger Nebel er død, 86 år gammel, den 12 januar 2016.
Æret være hans minde. 

TV syd:
Så har Esbjerg afdelingen fået lavet en FLOT tv udsendelse om radioamatører.

Første del er vist i dag, 11-01-2016 i en serie kaldet "Naboerne". Den kan ses på Tv Syd's hjemmeside: http://www.tvsyd.dk/naboer/naboer-guldager-i-esbjerg#player 
I aftens nyheds udsendelse kl 19:30, er der også et indslag om deres ungdomsprojekt TECH4FUN.
Se den her Tech4Fun
 

HUSK:
Det er på www.RDEforum.dk debatterne for radioamatører kører.

DX kalender 2016.
Husk der er rigtig mange DX udfordringer i 2016 samt en masse specielle kaldesignaler. Der er en oversigt her for de fleste aktiviteter i 2016 DX kalender

Ny blad.
I 2016 vil der som noget nyt være mulighed for at kunne læse det Engelske RSGB mdr. blad "RadCom" i klubben. der kan læses mere om RSGB på dette link:
http://rsgb.org/main

Klubben råder således over følgende blade i 2016:

OZ Dansk mdr. blad for radioamatører, udgivet af EDR
QST Amerikansk mdr. blad for radioamatører, udgivet af ARRL
QEX amerikansk Kvt. tidskrift for radioamatører, udgivet af ARRL
RadCom Engels mdr. blad for radioamatører, udgivet af RSGB
Elector Engelsk Mdr. blad for elektronik intereserede, udgivet af Elector

Så der er masser af gode grunde til, at netop du skal melde dig ind i foreningen. Ud over de ovenfor nævnte blade, som frit kan læses, så råder klubben også over div. login's til hjemmesider, som giver mulighed for at udnytte medlemsfordelene.

VIDEO 
A Hobby for the 21st Century to the RSGB

Det Engelske RSGB har lavet en video om vores fantastiske Hobby, den varer ca 5 min, men giver et fint intro til "verdens bedste hobby"

Artikkel af OZ8LE

OZ8LE Erick Lykkegård, har begået den fantastiske artikkel:
Antennens udstrålingsmodstand-hvad er det for en størrelse.
Den giver en fysisk forståelse af hvad der skaber en antennes udstrålings modstand.
Erick har meget velviligt givet lov til at offentligøre artiklen, læs den det er virkelig spændende læsning.

  

Sidste nye OZ kan læses her (kun for medlemmer af EDR) klik her 


Siden er sidst opdateret den 06-03-2015
  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login